Przyszłość pielęgniarstwa, położnictwa jest dla Ciebie ważna? Chcesz mieć wpływ na decyzje podejmowane przez samorząd zawodowy? Chcesz uczestniczyć w pracach, negocjacjach z organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w Polsce?

Weź udział w WYBORACH DO ORGANÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

Informacje o wyborach do samorządu pielęgniarek i położnych na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych https://nipip.pl/wybory-do-samorzadu-pielegniarek-i-poloznych/

W roku 2019/2020 kończy się kolejna kadencja samorządu. Spotykamy się z wieloma problemami, które utrudniają możliwość zbierania informacji koniecznych do stworzenia rejonów wyborczych, a następnie list wyborczych i przeprowadzenia wyborów delegatów na Zjazd. Trudności wynikają również z powodu nierealizowania ustawowego obowiązku dotyczącego aktualizacji w Izbie (w ciągu 14 dni) miejsca zatrudnienia pielęgniarek i położnych. W związku z tym, zwracamy się z gorąca prośba o aktywne włączenie się w proces wyboru delegatów. Nie jest to możliwe bez prawidłowego określenia liczby zatrudnionych oraz imiennej listy Pielęgniarek i Położnych w Państwa Podmiotach. Przygotowaliśmy wzór listy (załącznik), która będzie podstawą umieszczenia Państwa Podmiotu w rejonie wyborczym i przygotowania listy osób uprawnionych do głosowania. Mogą to być tylko i wyłącznie osoby zarejestrowane w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Listy w formacie excel proszę przekazywać do dnia 10 sierpnia 2019 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku podmiotów, które w wyniku reorganizacji zostały połączone, listy należy sporządzić odrębnie dla każdej lokalizacji.

Pielęgniarki i położne wykonujące zawód w kilku podmiotach leczniczych mogą być umieszczone wyłącznie na jednej liście wyborczej (w głównym, macierzystym lub wybranym przez siebie zakładzie w którym wykonują zawód)

Prośbę swoją kieruje do tych wszystkich, którym na sercu leży dobro samorządu i chcą aktywnie włączyć się w jego w działalność.