Szanowni Państwo,

rok 2019 upłynął pod znakiem Prezydencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
W tym czasie Śląskie Forum Samorządów Zaufania Publicznego spotkało się 4 razy: 2 kwietnia, 8 maja, 25 czerwca oraz 8 października kiedy miało miejsce spotkanie Prezydium Forum.
Podczas tych spotkań poruszane były tematy niezwykle ważne dla poszczególnych samorządów oraz te na skalę ogólnopolską.
24 września odbył się koncert uświetniający VII Festiwal Muzyczny im. Henryka M. Góreckiego- Melodie dla przyjaciół Wiesław Ochman i jego goście.

Szanowni Państwo z radością i dumą informujemy, iż w roku 2019 Przewodnictwo nad Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego obejmuje Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, tym samym Przewodniczącą Forum zostaje mgr Anna Janik.

W tym szczególnym dla nas czasie dołożymy wszelkich starań aby okres naszej prezydencji upłynął pod znakiem znaczących dokonań i owocnych porozumień.

W dniu 20.11.2018 roku w historycznej Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zaufania Publicznego. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Porozumień Samorządów Zaufania Publicznego z całej Polski.

W trakcie spotkania podjęte zostały cztery uchwały dotyczące:

– uczczenia pamięci przedstawicieli naszych zawodów, którzy swoją pracą i walką budowali zręby niepodległości i państwowości polskiej po 123 latach niewoli,

– bezpieczeństwa wykonywania zawodów zaufania publicznego,

– tajemnicy zawodowej

– szczepień ochronnych.

Ponadto, Przedstawiciele samorządów szeroko omawiali kwestię utworzenia własnej ogólnopolskiej listy kandydatów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w wyborach parlamentarnych.

Zgromadzeni ustalili miejsca kolejnych Zgromadzeń Samorządów, a także przyjęli ramy organizacyjne swojej działalności. W trakcie spotkania wyłoniono również grono Prezydium, którego pracami będzie kierował Koordynator w osobie dr. Jacka Kozakiewicza.

Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zostało powołane 27 kwietnia 2016 roku z inicjatywy Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n.med. Jacka Kozakiewicza przy wsparciu Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych r.pr. Ryszarda Ostrowskiego i ówczesnego Dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Jerzego Pioniora.

Forum stanowi płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego. Każdy z nich ma swoje oparcie w Konstytucji (art.17) i odgrywa ważną rolę w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele tych zawodów wykonują zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia społeczeństwa. Podobne projekty, związane z funkcjonowaniem zrzeszeń samorządów zawodowych, zostały zainicjowane na poziomie krajowym, a także na obszarze województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Cele Forum to:
1. inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków Forum,
2. wyrażanie opinii wobec działań władzy, administracji państwowej i samorządowej w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych,
3. tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez członków samorządów,
4. integracja środowisk zawodowych,
5. wymiana doświadczeń dotyczących działalności zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji członków samorządów.

Kierowanie Forum odbywa się na zasadzie rotacji („prezydencji”). Zaszczyt pełnienia pierwszej prezydencji przypadł Śląskiej Izbie Lekarskiej. Pierwszym Przewodniczącym Forum został prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr. n. med. Jacek Kozakiewicz. Przy podejmowaniu uchwał, stanowisk czy apeli obowiązuje zasada konsensusu. Sprzeciw wyrażony chociaż przez jeden samorząd uniemożliwia podjęcie wiążących decyzji. Posiedzenia zwoływane są co najmniej raz na kwartał.

27 kwietnia 2016 roku Porozumienie podpisali przedstawiciele 15 organizacji samorządów zawodowych z terenu województwa śląskiego:

Beskidzka Izba Lekarska
Izba Adwokacka w Katowicach
Izba Komornicza w Katowicach
Izba Notarialna w Katowicach
Okręg Śląski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręgowa Izba Radców Prawnych
Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach
Śląska Izba Aptekarska
Śląska Izba Lekarska
Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Do grona 15 organizacji samorządów zawodowych, które w kwietniu 2016 roku założyły Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 27 września 2016 roku uroczyście dołączyły 4 kolejne:
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego to 19 organizacji samorządów zawodowych, które w ważnych dla siebie sprawach mówią jednym głosem i wzajemnie się wspierają. Powołanie Forum niewątpliwie przyczynia się do wzmocnienia idei samorządności na terenie województwa śląskiego i integracji przedstawicieli tych zawodów.

 

 

Członkowie Forum w załączeniu przesyłam stanowisko Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie poparcia działań lekarzy weterynarii, których celem jest zmiana wizerunku lekarza weterynarii oraz ratowanie Inspekcji Weterynaryjnej przed likwidacją.

z poważaniem

Alicja van der Coghen

koordynator Forum

Załączniki:
Pobierz plik (003-SRSIA-003-VII-2016-10-25.pdf)003-SRSIA-003-VII-2016-10-25.pdf[ ]185 kB

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy dokument powołujący Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego podpisany w dniu 27 kwietnia 2016r podpisany przez 15 samorządów zawodowych z terenu Województwa Śląskiego, w skład których wchodzą: 

Izba Komornicza w Katowicach
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Śląska Izba Aptekarska
Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach
Beskidzka Izba Lekarska
Śląska Okręgowa Izba Architektów
Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Izba Notarialna w Katowicach
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręg Śląski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Okręgowa Izba Radców Prawnych
Śląska Izba Lekarska

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (20160429083944.pdf)Porozumienie[Porozumienie]209 kB