Urszula Witoszek

pielęgniarka, mgr ekonomiki i organizacji, staż pracy 40 lat. Przełożona Pielęgniarek Szpitala w Pszczynie- obecnie na emeryturze. Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej VI i VII kadencji.