Renata Żmudzińska Okręgowa Rada PielegniarekRenata Żmudzińska

Zatrudniona w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim obecnie na stanowisku specjalisty ds. epidemiologii, wcześniej przez 16 lat jako pielęgniarką odcinkowa oddziału pediatrycznego.

Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia.

Posiada tytuły pielęgniarki specjalisty w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.