Marta Dyduch

Wykształcenie mgr położnictwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, edukator laktacyjny.

Zawodowo: położna na Sali Porodowej od 1985r w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, od 1989 roku położna oddziałowa na oddziale noworodkowym

Działalność społeczna: Społeczny Inspektor Pracy do 2006 r, członek Z.Z.P.i P., Pełnomocny Przedstawiciel O.I.P.i P. w Katowicach, Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej, a obecnie członek O.R.P.i P. w Katowicach

Cale życie zawodowe poświęciłam podnoszeniu rangi zawodu położnych i pielęgniarek.