Marlena Szastok -Gazda

sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, staż pracy 18 lat. Pielęgniarka epidemiologiczna w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach. Członek VII kadencji. mgr edukacji zdrowotnej z elementami rehabilitacji licencjat pielęgniarstwa.