Małgorzata ŻebrakMałgorzata Żebrak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego wydział pedagogika społeczno -filozoficzna , Akademii Ekonomicznej -zarządzanie w ochronie zdrowia ,Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych kierunek Położnictwo ,specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego . Pracuję na stanowisku położnej specjalisty d/s epidemiologii. Doświadczenie zawodowe od 1988 roku .