Małgorzata MaślankaMałgorzata Maślanka


Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia. Pielęgniarka operacyjna.

Działalność samorządowa: członek I- IV,VI kadencji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, przewodnicząca Komisji Etyki IV-VI kadencji .

Członek Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego. VI,VII kadencja

Redaktor biuletynu OIPiP ” Nasze Sprawy”