Jolanta DylaJolanta Dyla


Magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe z Geriatrii i opieki długoterminowej, Zarządzania w ochronie zdrowia, specjalizacja z Pielęgniarstwa Neurologicznego.

Miejsce pracy: Górnośląskie Centrum Rehabilitacji ,,Repty”- w Tarnowskich Górach

Praca społeczna; członek ORPIP w Katowicach , członek Komisji Kształcenia w poprzedniej kadencji, obecnie członek Komisji Kształcenia i Standardów przy ORPIP w Katowicach, Pełnomocny przedstawiciel ORPIP , Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa neurologicznego przy OIPIP, członek Rady Społecznej SP ZOZ w Świerklańcu, członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych.

Odznaczona przez Prezydenta RP – Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.