Jadwiga Zasuń członek Okręgowej Rady

Dyrektor Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach od 6 lat, czynna zawodowo pielęgniarka ,kończę studia magisterskie na wydziale pielęgniarstwa oraz studia podyplomowe dziedziny Geriatriii i Gerontologii.
Członek Okręgowej Rady oraz członek Prezydium V, VI ,VII kadencję.