Hanna DobrowolskaHanna Dobrowolska

Dział Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Katowicach, magister pielęgniarstwa, członek Okręgowej Rady oraz Prezydium Okręgowej Rady, Przewodnicząca Komisji Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych. Od 15 lat zajmuję się kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych. Pracowałam w zespołach realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.