Grażyna SajewiczGrażyna Sajewicz

Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uzyskałam tytuł magistra położnictwa. Po zdaniu Państwowego Egzaminu zostałam Specjalistą Pielęgniarstwa Rodzinnego

Od 1985 do chwili obecnej wykonuję zawód położnej. Pracuje na Trakcie Porodowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Ponadto
Od 1996 roku jestem aktywnym członkiem Zespołu ds. Położnych przy OIPiP  w Katowicach. Czwartą kadencję jestem Członkiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W poprzednich kadencjach byłam Sędzią Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz byłam Członkiem Prezydium w Katowicach