Ewa DonEwa Don

Licencjat pielęgniarstwa, mgr pedagogiki zdrowia, studia podyplomowe wsparcie menadżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. 
Pracuję w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Ślaskich Spółka z o. o.
Członek PTP, Delegat na Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych, Pełnomocny Przedstawiciel OIPIP w Katowicach, członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.