Elżbieta Kusz 

Licencjat Pielęgniarstwa, Specjalista Pielęgniarstwa Kardiologicznego, Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach trzecią kadencję. Pracuje--Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu-ponad 25 Lat