Bogusława SiciarzBogusława Siciarz

  • Pielęgniarka Specjalistka w dziedzinie Organizacji i Zarządzania oraz Pielęgniarstwa Geriatrycznego
  • Magister ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia
  • Ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu „ Zarządzanie jakością w organizacjach wg ISO 9001:2000” oraz na Uniwersytecie Opolskim „Organizacja i Zarządzanie w Pomocy Społecznej”,

 

Od 28 lat związana ze Szpitalem Wojskowym w Gliwicach, (obecnie Szpital Miejski nr 4), Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Od 2003 roku współpraca z samorządem pielęgniarskim – delegat na Okręgowe Zjazdy PiP w Katowicach  oraz Pełnomocny Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Obecnie VII Kadencji– Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach i Przewodnicząca Komisji Socjalnej.