Beata Podleżyńskadr n. med. Beata Podleżyńska

                                                                     

Członek Rady Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach trzeciej kadencji. Pielęgniarka, pasjonatka zawodu, specjalista higieny i epidemiologii, od 2000 r. zawodowo zajmuje się szeroko pojętą problematyką zakażeń szpitalnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym SUM w Katowicach przy ulicy Francuskiej 20-24. Absolwentka Liceum Medycznego w Bytomiu, magister pielęgniarstwa, doktor nauk medycznych. Od 2008 roku Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Wykładowca, nauczyciel i mentor kadr medycznych. Autorka publikacji z zakresu epidemiologii, zakażeń szpitalnych, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia personelu służby zdrowia i badań naukowych w pielęgniarstwie epidemiologicznym, recenzji naukowych  i doniesień zjazdowych z szeroko pojętej tematyki zakażeń szpitalnych. Członek Zespołu ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, kierownik kursu i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w województwie śląskim. Twórczyni Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej. Współtwórca konferencji szkoleniowych dla personelu medycznego, spotkań edukacyjnych z młodzieżą z tematyki prewencji chorób zakaźnych  i zakażeń. Odznaczona przez ICN za zasługi dla rozwoju pielęgniarstwa. W roku 2012 z ramienia Ministra Zdrowia zostaje  członkiem Komitetu Sterującego programu WHO w Polsce „Czyste ręce to bezpieczna opieka”. Uczestniczy czynnie organizacji corocznych konferencji naukowo-szkoleniowych dla personelu medycznego woj. śląskiego „Zakażenia szpitalne - działajmy razem”. Członek redakcji miesięcznika „Nasze sprawy”, „Pielęgniarka Epidemiologiczna”. W roku 2015 w trakcie XXXIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów OIPIP w Katowicach odznaczona medalem za zasługi dla samorządu zawodowego.