Barbara KubicaBarbara Kubica

Staż pracy w zawodzie pielęgniarki 25 lat z czego 15 lat na stanowisku Przełożonej Pielęgniarek i Położnych Centrum Zdrowia w Mikołowie, Wykształcenie wyższe pielęgniarskie i ekonomiczne, studia podyplomowe „ Nowoczesne media i technologie w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia”, specjalizacja z dziedziny pielęgniarstwa geriatrycznego Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.