Agnieszka Krawczyk-SarnaAgnieszka Krawczyk-Sarna

Pielęgniarka z dwunastoletnim stażem. Magister pielęgniarstwa,specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej.Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Placówkami Służby Zdrowia.W trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa geriatrycznego. Zatrudniona w Powiatowym Zespole zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie. Pielęgniarka pracująca na Oddziale Opieki Paliatywnej i w Hospicjum Domowym. Wykładowca na szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych. Pracuje społecznie jako koordynator wolontariatu.