Regulamin dotyczący refundacji kosztów kształcenia znajduje się tutaj...

Regulamin przyznawania jednorazowej gratyfikacji emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę znajduje się tutaj...

Uchwała dotycząca przyznawania zapomogi specjalnej z tytułu śmierci Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z powodu choroby COVID-19 znajduje się tutaj...