• Wniosek o potwierdzenie kwalifikacji dla absolwenta studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo prowadzonych w innym języku niż język polski przez uczelnię znajdująca się na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach znajduję się tutaj 
  • wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu cudzoziemcom na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia znajduje się tutaj
  • wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu z zakresem czynności cudzoziemcom na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia znajduje się tutaj