Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach informuje, iż w dniu 30 maja 2017 r. uzyskała drugie korzystne (wygrywające) dla członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania członkom samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach udziału w kursach szkoleniowych.

 http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-fsk-1249-14/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania_interpretacje_podatkowe/1244fbe.html?q=II+FSK+1206%2F15+&x=0&y=0&pth=%2Fszukaj

 

Postępowanie zostało zainicjowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach poprzez złożenie skargi na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania członkom samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach udziału w kursach szkoleniowych, z której treścią Okręgowa Izba się nie zgodziła.

Pierwsze korzystne (wygrywające) Orzeczenie dla członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach zostało wydane w dniu 8 stycznia 2015 r przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Od orzeczenia zostało wniesione odwołanie przez przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów, który nie zgodził się z treścią Orzeczenia.

 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-gl-624-14/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania_interpretacje_podatkowe/60cddb.html

 

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r jest prawomocne. Uzasadnienie Orzeczenia zostanie sporządzone w terminie instrukcyjnym 30 dni od daty wydania Orzeczenia.

Jednocześnie informujemy, iż Kancelaria Doradców Podatkowych w chwili obecnej opracowuje opinię co do sposobu i możliwości odzyskania nienależnie wpłaconego podatku dochodowego przez pielęgniarki i położne Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Niezwłocznie po otrzymaniu opinii, udostępnimy ją na stronie www.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wyrok NSA.odt)Wyrok NSA.odt[ ]17 kB