ISO

„Nie ten zwycięży kto jest największy, ani ten kto jest najbardziej inteligentny, ale ten, kto najlepiej potrafi przygotować się do zmian.” /Karol Darwin/

W październiku 2011 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach jako pierwsza z 45-ciu Izb działających na terenie Polski uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się podczas XXVII Okręgowego Zjazdu Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Po upływie roku i dwóch lat od auditu certyfikującego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach poddana została dwukrotnie auditowi nadzoru w celu utrzymania ważności certyfikatu.

Mając na uwadze konieczność ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług i lepszego zaspokojenia potrzeb klientów Izby, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mgr Anna Janik podjęła decyzję o aktualizacji funkcjonującego w Izbie od 2011 roku Systemu Zarządzania Jakością na nową normę ISO 9001:2015.

W lipcu 2018 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach pomyślnie przeszła audit przejścia w wyniku, którego jednostka certyfikująca TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. przyznała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.

Przyznany Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach certyfikat obejmuje swoim zakresem: „Usługi doradcze i szkoleniowe w ochronie zdrowia”.

 

Monika Chełmicka
Pełnomocnik ds. SZJ
Załączniki:
Pobierz plik (OIPIP_certyfikat_pl.pdf)OIPIP_certyfikat_pl.pdf[ ]244 kB
Pobierz plik (OIPIP_aneks_pl-1.pdf)OIPIP_aneks_pl-1.pdf[ ]223 kB