Pytania:

Dlaczego mam płacić podatek za kursy z OIPIP w Katowicach?

Kursy są dla nas bezpłatne.

Nie wiedziałam o konieczności odprowadzenia podatku?

Z czego wyniknął pomysł podatku?

Czy izba może pokryć koszty podatku za pielęgniarkę/ położną?

Nie wyrażam zgody na to, by płacić podatek.

W umowie był podany fakt kursu bezpłatnego, nie było mowy o podatku.

Odpowiedź:

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym regulującym kwestie umów, zakres umowy nie obejmuje informacji o konieczności zapłacenia podatku od pozyskanej usługi. Umowa jest deklaracją dwu stron do wypełnienia woli w określonym zakresie. Stąd przy żadnej z transakcji nie ma przesłanek do wskazania zapisu o konieczności odprowadzenie podatku ani o jego wysokości. Tym samym nie było i nie ma takiego zapisu w naszej umowie. Aktualnie uczestnicy kursu otrzymają taką informację przy każdych kwalifikacjach , czyli przed potwierdzeniem przybycia na konkretny kurs, a osoby zainteresowane, które dopiero dokonują wyboru kursu, będą taką informację miały na karcie zgłoszeniowej. Informacja ta jest też na stronie internetowej oraz w biuletynie. Od następnego numeru biuletynu informacja ta będzie na stałe.

 

Pytanie

W celu zapoznania się z treścią dokumentu proszę o przesłanie interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Odpowiedź:

Interpretacja Izby Skarbowej z dnia 26-11-2013 r., sygnatura IBPBII/1/415-818/13/AA tekst można znaleźć na stronie

http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php

 

Pytanie

Uczestnictwo w kursie moim zdaniem nie stanowi przychodu uczestnika. Każda pielęgniarka odprowadza składki członkowskie do izb z dochodu, który jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Izby nie są podmiotem , który finansuje wszelkie formy szkolenia nie z własnych dochodów lecz ze składek członkowskich , zatem ze środków, od których podatek był odprowadzony. Pytam dlaczego ponownie muszę odprowadzać podatek od środków już wcześniej opodatkowanych.

W tej sytuacji izby powinny rozliczać składki członkowskie.

Proszę o wyjaśnienie. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki jest narzucone odgórnie.

Odpowiedź:

Okręgowa Izba Pielęgniarek zajmuje takie samo stanowisko w tej sprawie dlatego odwołujemy się od interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach . Wszystkie zmiany w tej sprawie będą na bieżąco umieszczane na naszej strony internetowej na której będziemy publikować odpowiedzi na pytania oraz nasze działania w tej sprawie.

 

Pytanie

Proszę o przesłanie kwoty jaką mam uiścić z racji odbytych bezpłatnych kursów w roku 2013. Mam nadzieję iż tyczy się to tylko ubiegłego roku?

Odpowiedź:

Otrzyma Pani od nas Informację PIT8 C jeśli uczestniczyła Pani w kursie, który zakończył się w 2013 r. Na informacji tej podane będzie koszt danego kursu.

 

Pytanie

Proszę mi wytłumaczyć dlaczego mamy zapłacić podatek VAT jeżeli na stronie Izb Pielęgniarskich piszecie, że kursy są bezpłatne? Jak można płacić podatek od naszych własnych składek, które przymusowo musimy płacić co miesiąc. Kursy, które się odbywają są finansowane z naszych

składek. Teraz szukacie jeleni mówiąc brzydko, żeby za Wasz błąd ktoś inny zapłacił.

Odpowiedź:

Sprawa nie dotyczy podatku VAT od towaru i usług tylko podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach wskazuje że po ukończeniu nieodpłatnego kursu w OIPiP pielęgniarka otrzymuje nieodpłatne świadczenie które w myśl obowiązujących przepisów prawa (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest przysporzeniem majątkowym a w związku z tym należy od tego zapłacić

podatek a Izba zobowiązana jest wystawić PIT8C informację o wysokości tego świadczenia. OIPiP również stoi na stanowisku, że jest to podwójne opodatkowanie składek dlatego będziemy się od tego odwoływać. Na ten moment jesteśmy jednak zobligowani do wystawienia Informacji PIT8C.

 

Pytanie

Witam uczestniczyłam w kursie specjalizacji onkologicznej lipiec2011-czerwiec2013 finansowana byłam przesz ministerstwo. Mam w związku z tym pytanie czy ja też muszę opłacić podatek, z góry dziękuję

Odpowiedź:

Specjalizacje finansowane ze środków budżetu Państwa są zwolnione od podatku .

 

Pytanie

Na jakiej podstawie prawnej opiera się decyzja o konieczności zapłacenia podatku 18% ?

Jest to podatek dochodowy, ja w żaden sposób nie czuję się bogatsza dzięki uczestniczeniu w kursie specjalistycznym! Płacę regularnie składki do OIPIP więc nie jest to żadna darowizna z Waszej strony. W umowie podpisywanej przed rozpoczęciem kursu nie było żadnej wzmianki na temat płacenia podatku. Gdybym wiedziała ze takie koszty będą NIE podpisałabym umowy i NIE wzięłabym udziału w kursie, bo mnie na to NIE STAĆ. Prawo nie działa wstecz, niech opodatkowane będą kursy od nowego roku, wtedy też frekwencja uczestników odpowiednio spadnie.

Jeżeli Izba Skarbowa w Katowicach wydała taką opinię to może warto byłoby się od niej odwołać i stanąć po naszej stronie?

Odpowiedź:

Złożyliśmy ponownie wniosek do Izby Skarbowej o interpretację opodatkowania nieodpłatnych świadczeń w postaci kursów , jeżeli Izba Skarbowa podtrzyma swoją interpretację wówczas będziemy się odwoływać od niej, zwłaszcza że składki płacone są z opodatkowanych wynagrodzeń, a kursy finansowane np. z funduszy unijnych czy z budżetu Państwa są zwolnione od podatku.

 

Pytanie

Pielęgniarki, które odbyły szkolenie w Izbie na podstawie skierowania od pracodawcy ( delegacji) również powinny płacić podatek? Czy to jest ich koszt czy koszt pracodawcy , który skierował pielęgniarkę.

Odpowiedź:

Pracodawca nie dokonał zapłaty za kurs czyli nie poniósł kosztów kształcenia .

Źródła z jakich korzystano przy opracowaniu informacji na stronę internetową to:

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Strona internetowa Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

Strona internetowa www.pity.pl

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura IBPB II/1/415-818/13/AA

Podstawa prawna: Art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).