Na stronie internetowej centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ukazały się wyjaśnienia dotyczące wypłat dodatkowego świadczenia dla personelu medycznego objętego ograniczeniem zatrudnienia wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-objetego-ograniczeniem-zatrudnienia-kryteria,7717.html

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-za-prace-w-jednym-miejscu,7721.html

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 (w załączniku)
https://nipip.pl/apel-prezes-nrpip-do-ministra-zdrowia-w-sprawie-zapewnienia-dostepnosci-refundowanych-przez-nfz-badan-na-obecnosc-wirusa-sars-cov-2/

2. Informujemy o psychologach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych którzy pomagają w trudnych chwilach pielęgniarkom i położnym https://nipip.pl/psycholog-na-dyzurze-nipip/

3. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 15 maja br. (w załączniku)

https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/05/20200515_NIPiP_akty-prawne.docx

 Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28020051510550.pdf)SKMBT_C28020051510550.pdf[ ]747 kB
Pobierz plik (20200515_NIPiP_akty prawne.doc)20200515_NIPiP_akty prawne.doc[ ]288 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP udostępniła na stronie www.nipip.pl dla zarejestrowanych pielęgniarek i położnych możliwość zweryfikowania i  wydruku aktualnego statusu  z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

2.       NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. (https://nipip.pl/wazna-informacje-dla-studentow-pielegniarstwa-i-poloznictwa/ )

3.     NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia - edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. (pismo w załączniku)

4.       NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla pielęgniarek
i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach. Minister wskazał, że wytyczne dostępne są ma stronie rządowej www.gov.pl:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzaj

5.     Przekazujemy informacje, które są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( https://uodo.gov.pl/ ):

·        sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

·        rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych.

6.     Przekazujemy informację NFZ dotyczącą uruchomienia działalności punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ruszylo-ponad-100-punktow-wymazowych-dla-osob-z-kwarantanny,7719.html)

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (1 pismo NRPiP.pdf)1 pismo NRPiP.pdf[ ]209 kB
Pobierz plik (2 odpowiedź MZ.pdf)2 odpowiedź MZ.pdf[ ]539 kB
Pobierz plik (3 rozporzadzenie.pdf)3 rozporzadzenie.pdf[ ]1250 kB
Pobierz plik (SKMBT_C28020051414430.pdf)SKMBT_C28020051414430.pdf[ ]371 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 13 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Wytyczne znajdują się pod linkiem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/
 

2.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 13 maja br.
 

 Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (20200513_NIPiP_akty prawne.doc)20200513_NIPiP_akty prawne.doc[ ]345 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 12 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Dzięki interwencji NIPiP w Ministerstwie Zdrowia, do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, przekazana zostanie kolejna tura środków ochrony osobistej (rękawiczki, przyłbice, maseczki) oraz środków dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych rodzinnych, medycyny szkolnej, pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej, domowej opieki paliatywno – hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie,  praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych w tych zakresach świadczeń.

2.      Przekazujemy życzenia, które z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych w Polsce złożyli artyści, dziennikarze, politycy, medycy. Życzenia i podziękowania znajdują się nas stronie: www.nipip.pl

3.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 11 maja br.

 Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 11 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP zwróciła się Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego z wnioskiem o obniżenie stawki podatku od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii. (pismo w załączniku)
 
2.      NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o ustalenie w drodze obwieszczenia maksymalnych urzędowych cen zbytu zawierających podatek od towarów i usług, urzędową marżę hurtową oraz urzędowe marże detaliczne (cena wynikowa) na środki ochrony indywidualnej, niezbędne podczas wykonywania pracy przez pielęgniarki i położne przy zwalczaniu epidemii.  (pismo w załączniku)
 
3.      Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:

·        Uaktualnione zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach  na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

4.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 11 maja br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 maja 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NRPiP zwróciła się do Premiera RP z prośbę o pilną zmianę przepisów §  3.ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2020.792, dalej zwany także rozporządzeniem, reagujące kwestie  swobodnego przepływu osób wykonujących zawody medyczne, w szczególności pielęgniarki i położnej - w ruchu transgranicznym.
 
2.      Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:

·        zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i  wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach  na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

3.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 8 maja br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiły się przy interpretacji przepisów prawnych dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, Prezes NRPIP zwróciła się do Ministra Zdrowia o udzielenie wyjaśnień na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.

Poniżej zamieszczono odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia z dnia 6.05.2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo z NRPIP do MZ.pdf)pismo z NRPIP do MZ.pdf[ ]823 kB
Pobierz plik (odpow. MZ do NIPiP normy.pdf)odpow. MZ do NIPiP normy.pdf[ ]145 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z pismem o podjęcie działań w celu opracowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych oraz pielęgniarek, położnych pracujących w placówkach wychowania przedszkolnego i żłobkach (w załączniku)

2.      Publikujemy Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 (w załączniku)

3.      NIPiP ponownie wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowań konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą w czasie epidemii. (w załączniku)

4.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 7 maja br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 6 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.       Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:

·        zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

2.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 5 maja br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP