Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 17 czerwca 2020r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. Przekazujemy odpowiedz Ministerstwa Edukacji Narodowej na apel NIPiP o podjęcie pilnych działań mających na celu wprowadzenie w skali całego kraju cyklicznych, obowiązkowych i bezpłatnych testów na obecność koronawirusa dla personelu medycznego zatrudnionego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.  (pisma NIPiP oraz MEN w załączniku)

2. Monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 17 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy informację o organizowanym w ramach Akademii CSIOZ projekcie szkoleniowym „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. (w załączniku komunikat)

2.      Przekazujemy informację o konferencji 3. FORUM WIRUSOLOGICZNE „WIRUSY W CIENIU COVID-19”, które odbędzie się w dniach 3-4 lipca br. Konferencja poświęcona będzie zakażeniom wirusowym SARS-CoV-2, HBV, HCV, HIV i innym. Szczegółowe informacje oraz formularz informacyjny znajdują się na stronie: www.forumwirusologiczne.pl

3.      Monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 15 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat_AkademiaEDM.doc)Komunikat_AkademiaEDM.doc[ ]512 kB
Pobierz plik (20200615_NIPiP_akty prawne.doc)20200615_NIPiP_akty prawne.doc[ ]522 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 10 czerwca 2020 r.:

1.      Aktywne włączenie się w działania antydyskryminacyjne, mające na celu zwrócenie uwagi na problem społeczny, psychologiczny i prawny, jakim jest hejt doświadczany przez pracowników w związku z epidemią koronawirusa. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych współuczestniczy jako aktywny partner Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w akcji społecznej „Pracuję, nie hejtuję”.

https://nipip.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-akcji-spolecznej-pracuje-nie-hejtuje-ktora-organizuja-oddzialy-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-pracownikow-sluzby-bhp-przy-wsparciu-naczelnej-izby-pielegniar/

2.      Udostępnienie środowisku zawodowemu informacji o możliwości dofinansowania wynagrodzeń i zakupu środków ochrony osobistej w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach i DPS-ach.

https://nipip.pl/250-mln-zl-z-power-na-pomoc-dla-placowek-opieki-calodobowej/

3.      Przygotowanie monitoringu aktów prawnych wg stanu na dzień 10 czerwca br. (w załączniku)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (20200610_NIPiP_akty-prawne.doc)20200610_NIPiP_akty-prawne.doc[ ]528 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy Komunikat GIS „Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

2.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 8 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (20200608_NIPiP_akty prawne.doc)20200608_NIPiP_akty prawne.doc[ ]500 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udostępnienie danych na temat zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek i położnych. Przekazujemy informację MZ w tej sprawie. (pisma w załączniku)
 
2.      Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie NIPiP w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzyszącej. (korespondencja z MZ w załączniku)

3.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych na dzień 5 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej Aktualizacja z dnia 03.06.2020 r. Rekomendacje: Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus znajdują cię na stronie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/aktualizacja-zalecen-w-stanie-epidemii-wirusa-sarscov2-dla-poloznych-rodzinnych-poz

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy opracowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu - zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, warunkujące bezpieczeństwo podczas przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

Wytyczne znajdują się na pod linkiem:  http://www.ckppip.edu.pl/news/390/121/Wytyczne-dla-osob-przystepujacych-do-egzaminu/d,zam_pub_all.html

2.      Komunikat GIS dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-1 (Opracowanie na dzień 29.05.2020 r. na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-15-warszawa-29-maja-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

3.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 4 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

 

Załączniki:
Pobierz plik (20200604_NIPiP_akty prawne.doc)20200604_NIPiP_akty prawne.doc[ ]497 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 3 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  położne rodzinne/położne podstawowej opieki zdrowotnej wykonujące świadczenia zdrowotne w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

2.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 3 czerwca br.

 Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 2 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     Przekazujemy odpowiedź Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na zapytanie NIPiP dotyczące objęcia dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii COVID-19 w przypadku zakażenia koronawiursem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia. (pismo NIPiP oraz odpowiedź MZ w załącznikach)
 
2.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych – uzupełnienie do 1 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy informację o spotkaniu online w dniu 29 maja br. w sprawie uwag środowiska pielęgniarek i położnych do wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ. (pismo w załączniku)
 
2.      Podczas dzisiejszego posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia przedstawiono informację na temat dotychczasowych działań w walce z epidemią koronawirusa:
·        problem przeprowadzenia badań przesiewowych dla medyków oraz innych grup zawodowych ( pracowników szkół, przedszkoli, żłobków)
·        oszacowano, iż obecna sytuacja epidemiologiczna jest stabilna, ale należy przygotować się na jesienny szczyt
Przedstawiono również plan dalszych działań podejmowanych w oparciu o opinie i ekspertyzy epidemiologów – gwarancja finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych.
 
3.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 1 czerwca br.
 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (20200529 notatka.doc)20200529 notatka.doc[ ]13 kB