Katowice, dnia 31 marca 2020 r.

 

Szanowni Państwo.

 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, której mam zaszczyt przewodniczyć, jak i wszystkich Pielęgniarek i Położnych należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, wzywam Państwa do zaprzestania rozpowszechniania fałszywych oskarżeń piętnujących pielęgniarki i położne, jako osoby, przez której następuje eskalacja zachorowań na COVID-19 wskutek zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jestem oburzona, iż wolne media w demokratycznym kraju w zaistniałej sytuacji pozwalają sobie na komentarze typu: ,,pacjenci zakażają się od pielęgniarek", ,,pielęgniarka była zarażona koronawirusem i zaraziła pacjentów", czy „zarazili się od pielęgniarki” itp. Personel medyczny KAŻDEGO DNIA ryzykuje zdrowie i życie swoje, jak i swoich bliskich, opiekując się pacjentami,
a Państwo – którzy w dużej mierze nie musicie nawet wychodzić z domu, bo pracujecie Państwo zdalnie, nastawiacie przeciwko nam społeczeństwo? Uważacie Państwo, że tego typu zachowanie jest właściwe?

We Francji na znak solidarności z personelem medycznym i osobami zarażonymi zapalana jest wieża Eiffla, we Włoszech ludzie wychodzą na balkony i śpiewają, by w miarę możliwości być bliżej siebie oraz zapewnić personel medyczny i chorych o wsparciu,
w Hiszpanii każdego dnia z balkonów rozlegają się brawa dla tych cichych BOHATERÓW,
a w Polsce rzucają Państwo w nich oskarżeniami? W ludzi, którzy pracują bez odpowiedniego sprzętu, za śmiesznie niskie wynagrodzenie i często mając ograniczony kontakt z najbliższymi? Jestem tym ogromnie zbulwersowana - i mówię to w imieniu niemal 33 tysięcy pielęgniarek
i położnych, które mam zaszczyt reprezentować. Tego typu zachowanie jest niewłaściwe oraz żenujące i nie wypada, by prezentowali je przedstawiciele poważnych mediów. Dlatego jeszcze raz powtórzę: proszę o ZAPRZESTANIE szkalowania dobrego imienia pielęgniarek, położnych, jak i innych przedstawicieli zawodów medycznych, bo na to nie zasłużyli.

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

dr n. o zdr. Anna Janik

 

Załączniki:
Pobierz plik (Skan - odezwa do mediów.pdf)Skan - odezwa do mediów.pdf[ ]87 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 marca 2020 r.:

1.      Wystosowane zostało pismo do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego (z powiadomieniem Premiera Mateusza Morawieckiego) z apelem o przygotowanie i wydanie w trybie PILNYM na podstawie art. 22 ust. 5   ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295). w zw. z  art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz.U.2020.374) - rozporządzenia w sprawie  standardów organizacyjnych pobytu i zakwaterowania pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych realizujących ustawowe obowiązki wynikające z stanu epidemii  COVID-19. (pismo w załączniku)

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28020033014520.pdf)SKMBT_C28020033014520.pdf[ ]784 kB
Pobierz plik (20200327_NIPiP_akty prawne.doc)20200327_NIPiP_akty prawne.doc[ ]253 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27 marca 2020 r.:

1.      Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystosowała apel, w którym stanowczo sprzeciwia się niekorzystnym zapisom w tzw.  „spec – ustawie” (apel w załączeniu)

2.      Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych interweniował do Wiceministra Janusza Cieszyńskiego w sprawie zapisu dotyczącego teleporad dla pielęgniarek i położnych. W odpowiedzi wpłynęło pismo w tej sprawie. (pismo z MZ z dnia 27.03.2020 r. w załączeniu)

3.      Przekazujemy do wiadomości pismo z Ministerstwa Zdrowia skierowane do pracowników sektora ochrony zdrowia (w załączeniu).

4.      Przekazujemy do wiadomości informacje uzyskane z Departamentu Pielęgniarek
i Położnych (Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-COV-2).

5.      Informujemy, że powołany został konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego dr. n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Treść komunikatu z strony https://nipip.pl/apel-naczelnej-rady-pielegniarek-i-poloznych-z-dnia-26-marca-2020-roku-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-systemu-ochrony-zdrowia-zwiazanych-z-zapobieganiem-przeciwdzi/

APEL

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie projektu ustawy

o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Wskazuje:

zgodnie z treścią przyrzeczenia środowisko pielęgniarek i położnych jest zobowiązane nieść pomoc każdemu człowiekowi w zagrożeniu zdrowia i życia. W obecnych warunkach rzetelnie i z godnością sprawujemy to posłannictwo. Ryzykujemy swoim życiem i zdrowiem. Jest to wpisane w specyfikę wykonywanego zawodu. Choć boimy się tego ryzyka, to podejmujemy walkę o ludzkie życie i zdrowie.

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i odnotowywanym wzrostem zachorowań na COVID-19, również z ryzykiem zawodowym pracowników sektora ochrony zdrowia, proszę by w przypadku wykonywania pracy w kontakcie z osobami ze zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia powstrzymać się od wykonywania pracy z innymi pacjentami, w innych podmiotach leczniczych czy jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. Pracownikom, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z takimi grupami pacjentów, zaleca się ograniczenie liczby miejsc wykonywanej pracy. Zadaniem ochrony zdrowia jest ograniczenie potencjalnych kanałów transmisji zakażeń.

Proszę o bezwzględne zastosowanie się do tych zasad ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie informuję, że trwają już prace mające na celu wprowadzenie ich do systemu prawa.

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

Treść komunikatu z strony https://nipip.pl/komunikat-mz-do-pracownikow-ochrony-zdrowia/

W załączniku zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

oraz zalecenia dla osób izolowanych w domu, celem wykorzystania przez personel medyczny kierujący pacjenta do izolacji w warunkach domowych.

 

Kto może zlecić test?

  1. Stacja sanitarno-epidemiologiczna.
  2. Szpitale – lekarz może zlecić test dla pacjenta hospitalizowanego.
  3. Lekarze pracujący w szpitalu lub placówce medycznej dla siebie lub innego personelu medycznego, w przypadku objawów zakażenia lub po kontakcie z osobą zakażoną w miejscu pracy.

Więcej informacji oraz formularz są dostępne na stronie https://warsawgenomics.pl/sars