Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w sprawie zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (20200424104553.pdf)20200424104553.pdf[ ]127 kB

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową oraz odpowiedź otrzymana z MZ w załączniku

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP wystosowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego prośbę o opracowanie zaleceń dotyczących organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w izolatoriach.

2.     NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego możliwości przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami w związku z aktualną sytuacją epidemiczną.

3.      Przekazujemy Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. (zarządzenie w załączniku)

4.      Przekazujemy informację Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie udzielania przez adwokatów bezpłatnej pomocy prawnej pracownikom ochrony zdrowia, którzy zostali powołani decyzją wojewody do zwalczania COVID-19. (pismo NRA w załączeniu)

5.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 20 kwietnia br. (w załączniku)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

  1. Zalecenia postępowania dla pielęgniarek ratunkowych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-postepowania-dla-pielegniarek-ratunkowych-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-epidemii-w-polsce-zachorowan-na-covid-19
  2. Wytyczne zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w środowisku szpitalnym https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-w-zakresie-dzialan-majacych-na-celu-zaobieganie-rozprzestrzeniania-sie-zakazen-sars-cov-2-w-srodowisku-szpitalnym
  3. Rekomendacja dla pielęgniarskiej kadry zarządzającej szpitalami w zakresie podjęcia działań przygotowujących pielęgniarki do opieki nad chorymi leczonymi w oddziałach intensywnej terapii w sytuacji rozwoju epidemii COVID-19 https://www.gov.pl/web/zdrowie/rekomendacja-dla-pielegniarskiej-kadry-zarzadzajacej-szpitalami-w-zakresie-podjecia-dzialan-przygotowujacych-pielegniarki-do-opieki-nad-chorymi-leczonymi-w-oddzialach-intensywnej-terapii-w-sytuacji-rozwoju-epidemii-covid-19

oraz na stronie NIPiP https://nipip.pl/koronawirus-wytyczne-i-zalecenia/

Pismo Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach skierowane do Dyrektorów Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych - apel o pilne wdrożenie procedur obowiązkowego wykonywania testów u personelu medycznego w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo PSSE.pdf)Pismo PSSE.pdf[ ]112 kB

Wojewoda Śląski w związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania pielęgniarek i położnych poszukuje osób do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii SARS-COV-2

Pielęgniarki i położne zainteresowane podjęciem się tego zadania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32-209 04 15 do 17 praz nadsyłanie zgłoszeń na adres E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączniku pismo Wojewody Śląskiego skierowane do OIPiP w Katowicach

Załączniki:
Pobierz plik (OIPiP Katowice.pdf)OIPiP Katowice.pdf[ ]679 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 16 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP interweniowała do wojewodów w związku z przekazanym  pielęgniarkom i położnym skierowaniem do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej. NIPiP wyraziła swój niepokój tym, jak w praktyce wygląda ta praktyka oraz zgłosiła szereg uwag do aktualnie bardzo niedoskonałej procedury. Pismo do wojewodów zawierające postulaty NIPiP przekazujemy w załączeniu.

2.      Przekazujemy przygotowane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki procedurę. „Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”. (w załączniku)

3.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 16 kwietnia br. (w załączniku)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP zwróciła się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o możliwość kontynuowania świadczeń zdrowotnych w zespołach leczenia środowiskowego przez pielęgniarki w postaci wizyt terapeutycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych z możliwością wykonywania i rozliczania świadczeń gwarantowanych. (pismo w załączniku)

2.      NIPiP interweniowała w Lidl Polska sp. z o.o. w sprawie umożliwienia pielęgniarkom i położnym wejścia do sklepów Lidl bez oczekiwania i zrobienia zakupów poza kolejnością.

3.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 15 kwietnia br. (w załączniku)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_NFZ .pdf)pismo_NFZ .pdf[ ]996 kB
Pobierz plik (pismo_Lidl.pdf)pismo_Lidl.pdf[ ]331 kB
Pobierz plik (20200415_NIPiP_akty_prawne_v2.doc)20200415_NIPiP_akty_prawne_v2.doc[ ]525 kB