Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 9 października 2020 r.:

1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia - wniosek o udzielenie informacji publicznej w związku z docierającymi informacjami o planowanej likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia (w załączniku),

2. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 ze zm.) – możliwość przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych (w załączniku),

3. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w przedmiocie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki na pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (w załączniku),

4. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyceny porady pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i porady położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w załączniku),

5. Monitoring aktów prawnych (w załączniku).

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP