Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 10 czerwca 2020 r.:

1.      Aktywne włączenie się w działania antydyskryminacyjne, mające na celu zwrócenie uwagi na problem społeczny, psychologiczny i prawny, jakim jest hejt doświadczany przez pracowników w związku z epidemią koronawirusa. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych współuczestniczy jako aktywny partner Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w akcji społecznej „Pracuję, nie hejtuję”.

https://nipip.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-akcji-spolecznej-pracuje-nie-hejtuje-ktora-organizuja-oddzialy-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-pracownikow-sluzby-bhp-przy-wsparciu-naczelnej-izby-pielegniar/

2.      Udostępnienie środowisku zawodowemu informacji o możliwości dofinansowania wynagrodzeń i zakupu środków ochrony osobistej w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach i DPS-ach.

https://nipip.pl/250-mln-zl-z-power-na-pomoc-dla-placowek-opieki-calodobowej/

3.      Przygotowanie monitoringu aktów prawnych wg stanu na dzień 10 czerwca br. (w załączniku)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (20200610_NIPiP_akty-prawne.doc)20200610_NIPiP_akty-prawne.doc[ ]528 kB