Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 (w załączniku)
https://nipip.pl/apel-prezes-nrpip-do-ministra-zdrowia-w-sprawie-zapewnienia-dostepnosci-refundowanych-przez-nfz-badan-na-obecnosc-wirusa-sars-cov-2/

2. Informujemy o psychologach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych którzy pomagają w trudnych chwilach pielęgniarkom i położnym https://nipip.pl/psycholog-na-dyzurze-nipip/

3. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 15 maja br. (w załączniku)

https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/05/20200515_NIPiP_akty-prawne.docx

 Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28020051510550.pdf)SKMBT_C28020051510550.pdf[ ]747 kB
Pobierz plik (20200515_NIPiP_akty prawne.doc)20200515_NIPiP_akty prawne.doc[ ]288 kB