Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP udostępniła na stronie www.nipip.pl dla zarejestrowanych pielęgniarek i położnych możliwość zweryfikowania i  wydruku aktualnego statusu  z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

2.       NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. (https://nipip.pl/wazna-informacje-dla-studentow-pielegniarstwa-i-poloznictwa/ )

3.     NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia - edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. (pismo w załączniku)

4.       NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla pielęgniarek
i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach. Minister wskazał, że wytyczne dostępne są ma stronie rządowej www.gov.pl:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzaj

5.     Przekazujemy informacje, które są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( https://uodo.gov.pl/ ):

·        sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

·        rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych.

6.     Przekazujemy informację NFZ dotyczącą uruchomienia działalności punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ruszylo-ponad-100-punktow-wymazowych-dla-osob-z-kwarantanny,7719.html)

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (1 pismo NRPiP.pdf)1 pismo NRPiP.pdf[ ]209 kB
Pobierz plik (2 odpowiedź MZ.pdf)2 odpowiedź MZ.pdf[ ]539 kB
Pobierz plik (3 rozporzadzenie.pdf)3 rozporzadzenie.pdf[ ]1250 kB
Pobierz plik (SKMBT_C28020051414430.pdf)SKMBT_C28020051414430.pdf[ ]371 kB