Stanowisko Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dotyczące obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z transmisją koronawirusa SARS-CoV-2  w odniesieniu do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w opiece długoterminowej w załączniku