Skład Zespołu:

1. Iwona Woźniak- Przewodnicząca
2. Aneta Kamińska
3. Agata Machnacz

 Cel Zespołu:

  • organizacja bezpłatnych konferencji, szkoleń, wyjazdów i spotkań służących podwyższaniu kwalifikacji zawodowych,
  • organizacja akcji społecznych na temat onkologii,
  • współpraca z ośrodkami onkologicznymi w Polsce i zagranicą,
  • analiza problemów psychologicznych pacjentów onkologicznych,
  • wymiana doświadczeń własnych z pracy zawodowej z różnych ośrodków onkologicznych,
  • omawianie problemów pielęgniarstwa onkologicznego, zagadnień prawnych, etycznych onkologii oraz innych zagadnień z dziedziny pielęgniarstwa,
  • przekazywaniem wiedzy z najnowszych osiągnięć w kraju i za granicy,
  • omawianie nowych aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia,
  • współpraca z konsultantami wojewódzkimi i krajowymi z dziedziny pielęgniarstwa i medycyny,
  • promowanie zawodu pielęgniarki.

1. Plan pracy zespołu w roku 2020:

- zaplanowane szkolenia w ramach działalności zespołu: godzina 15:15 w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach :

28.01.2020 r.

31.03.2020 r.

19.05.2020 r.

29.09.2020 r.

24.11.2020 r.

- kontynuacja konferencji :

27.03.2020 r. – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt.: „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”

25.09.2020 r .– XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniową pt.: „Żywienie enteralne i parenteralne”

 2.10.2020 r. – XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt.: „NOMED 2020”

2. W ramach działalności zespołu w bezpłatnych szkoleniach i konferencji uczestniczyło: 1.01.- 31.12. 2019 roku – 709 osób. Od początku działalności zespołu: 3512 osoby.

 

Iwona Woźniak

mgr pielęgniarstwa

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000