Skład Zespołu:

1. Barbara Mikołajec- Przewodnicząca
2. Ewa Borowiak-Zielińska
3. Iwona Czech
4. Anna Janota
5. Monika Loewe
6. Danuta Nawratek
7. Anna Szweda
8. Lilla Welzel
9. Elżbieta Wittek
10. Justyna Kapuściok
11. Bożena Rabowicz
12. Grażyna Kowalska

Serdecznie zapraszamy na spotkania Zespołu