Skład zespołu

1. Joanna Kurkiewicz- Przewodnicząca
2. Laura Tomkiewicz-Montowska
3. Helena Zarychta
4. Maria Pentok
5. Wiesława Rogowiec
6. Grażyna Malczyk
7. Bogusława Lasota
8. Halina Kwiecień
9. Violetta Dytko
10. Barbara Cader
11. Elżbieta Nowosad
12. Renata Krysiak
13. Mariola Marciniak
14. Danuta Kot
15. Mirosława Borowkod
16. Janina Łowicka
17. Maria Pakosz
18. Monika Szopka
19. Sabina Duda

 

Celem Zespołu jest praca na rzecz doskonalenia form opieki i ich kontraktowania przez NFZ oraz wymiana doświadczeń i informacji Zadania:

  • współpraca z pracownikami NFZ kompetentnymi w zakresie opieki długoterminowej
  • współpraca z podobnymi zespołami/komisjami z innych województw
  • zapraszanie na spotkania konsultanta krajowego ds. opieki długoterminowej
  • współpraca z prywatnymi ubezpieczycielami - wycena usług/ procedur pielęgniarskich
  • organizowanie konferencji opieki długoterminowej
  • organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładów sprawujących opiekę długoterminową.

 

Terminy spotkań Zespołu w roku