Skład Zespołu:

1. Tomsza Beata- Przewodnicząca
2. Kostrzewa Dorota
3. Molęda Aleksandra
4. Ostrowska Edyta
5. Siuda Izabela
6. Hanusek Bogumiła
7. Bartosiak Klaudia
8. Sosnowska Joanna
9. Chmiel Danuta
10. Sadowska Katarzyna

Terminy spotkań Zespołu w roku

 

Zadania Zespołu:

 • organizowanie Konferencji z Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla potrzeb Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
 • redagowanie artykułów do biuletynu Nasze Sprawy poświęconej tematyce pielęgniarstwa ratunkowego,
 • zajmowanie stanowisk w sprawach kluczowych w zakresie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • współpraca z podobnymi zespołami/komisjami z innych Okręgowych Izb Pielęgniarskich,
 • współpraca z zespołem ds. Ratownictwa Medycznego przy NIPiP w Warszawie,
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • współpraca z konsultantem krajowym ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • udział w konferencjach, szkoleniach oraz zawodach w ratownictwie medycznym,
 • integracja środowiska pielęgniarek pracujących w zespołach wyjazdowych, dyspozytorniach i SOR,
 • wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów,
 • rozwiązywanie problemów i organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących sprawach związanych z problemami pielęgniarek pracujących w systemie   Ratownictwa Medycznego.

Plan pracy na rok 2019

 • organizacja II Konferencji Pielęgniarstwa Ratunkowego/ 12 kwiecień/
 • prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla potrzeb Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
 • zajmowanie stanowisk w sprawach kluczowych w zakresie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • współpraca z podobnymi zespołami/komisjami z innych Okręgowych Izb Pielęgniarskich,
 • współpraca z zespołem ds. Ratownictwa Medycznego przy NIPiP w Warszawie,
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • współpraca z konsultantem krajowym ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • udział w konferencjach, szkoleniach oraz zawodach w ratownictwie medycznym,
 • integracja środowiska pielęgniarek pracujących w zespołach wyjazdowych, dyspozytorniach i SOR,
 • wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów,
 • rozwiązywanie problemów i organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących sprawach związanych z problemami pielęgniarek pracujących w systemie   Ratownictwa Medycznego,
 • redagowanie artykułów do biuletynu Nasze Sprawy poświęconej tematyce pielęgniarstwa ratunkowego.