W związku z interpretacją uzyskaną z Izby Skarbowej w Katowicach , pielęgniarki i położne uczestniczące w nieodpłatnych kursach organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych uzyskują tym samym nieodpłatne świadczenia które zgodnie z art.20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowane zostały jako przychody z innych źródeł od których podatnik zobowiązany jest zapłacić podatek

W związku z powyższym Okręgowa Izba powinna sporządzić na koniec roku podatkowego na druku PIT8-C informację o wysokości nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez pielęgniarkę i położna w związku z uczestnictwem w kursie, specjalizacji i innej formie kształcenia.