Uzyskaj warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uzyskaj warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(samodzielne wykonywanie zawodu)

Uzyskaj prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce
(wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem)

Отримати умовне право на виконання професії медичної сестри або акушерки на території Республіки Польща

Отримати умовне право на виконання професії медичної сестри або акушерки на території Республіки Польща
(самостійне виконання професії)

Отримати право на виконання професії медичної сестри або акушерки у конкретній сфері професійної діяльності, на визначений час та місце
(самостійне виконання професії після 1 року праці під наглядом)

Wniosek można wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa

Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia pielęgniarek i położnych:  

+48 539 147 679

+48 883 840 965

+48 539 141 017

+48 883 840 967

Документи слід подати до міністра охорони здоров’я. Надання згоди дає змогу здійснювати професійну діяльність в Польщі протягом максимально 5 років.
Ми надаємо номери телефонів, за якими можна отримати інформацію про можливість працевлаштування медичних сестер та акушерок:

+48 883 840 961

+48 883 840 965

+48 539 147 679

+48 539 141 017