Komunikat w sprawie zasad funkcjonowania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty od dnia 1 kwietnia 2022 r. - analogiczne przepisy regulują funkcjonowanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych znajduje się na stronie MZ https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-funkcjonowania-warunkowego-prawa-wykonywania-zawodu-lekarza-i-lekarza-dentysty-od-dnia-1-kwietnia-2022-r