Egzamin wstepny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
(bezpłatna specjalizacja finansowana ze środków OIPiP w Katowicach)

 1. Planowany termin egzaminu wstępnego (test) i rozpoczęcia kształcenia – 25 marca 2023 roku (sobota)  godzina 10.00 Katowice ul. Mickiewicza 29 (Biuro Centrum – budynek Węglokoksu).  
 2. Czas trwania kształcenia – 15 - 20 miesięcy
 3. Planowane miejsce realizacji zajęć teoretycznych – Katowice ul. Mickiewicza 29 (Biuro Centrum).
 4. Planowane miejsce realizacji zajęć stażowych – teren województwa śląskiego

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji zobowiązane są złożyć w systemie SMK wniosek na specjalizację oraz przesłać następujące dokumenty:

 1. Kserokopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 2. Dokument potwierdzający posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy
  w zawodzie pielęgniarki w okresie ostatnich 5 – ciu lat (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy - kserokopia, NIE umowa o pracę)
 3. Oświadczenie (załącznik)

Osoby, które złożyły już wniosek w SMK zobowiązane są przesłać w/w dokumenty !

Wymagane dokumenty należy przesłać listownie lub elektronicznie (scanem) najpóźniej do dnia  
24 lutego 2023 roku na adres:

 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 40-027 Katowice ul. Francuska 16
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe warunki dotyczące specjalizacji:

Warunkiem zakończenia specjalizacji jest posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 1. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M.: Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Wyd. Czelej, Lublin 2007
 2. Kilańska D. (red.): Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, t. 1. Wydawnictwo Makmed. Lublin 2010
 3. KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 28 października 2022 r.
  w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023
Załączniki:
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.doc)OŚWIADCZENIE.doc[ ]51 kB