1

Resuscytacja oddechowo-krążeniowo noworodka – Łaziska Górne

19.09 - 30.09.2022

2

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Łaziska Górne/Tychy

03.10 - 25.10.2022

3

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Łaziska Górne/Zabrze

06.10 - 10.11.2022

4

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Sosnowiec

07.10 - 30.10.2022

5

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Łaziska Górne/Tychy

02.11 - 28.11.2022

6

Wywiad i badanie fizykalne - Sosnowiec

01.10 - 25.11.2022

7

Wywiad i badanie fizykalne - Sosnowiec

26.11.2022 - 27.01.2023

8

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - Sosnowiec

05.11 - 10.12.2022

9

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - Sosnowiec

17.12.2022 - 28.01.2023


WAŻNE INFORMACJE:

1.   Udział w kursie jest bezpłatny

2.   Na czas trwania zajęć teoretycznych zapewniamy usługę cateringową

3.   Uczestnik kursu otrzymuje materiały biurowe i dydaktyczne (min. pendrive, notes, długopis, książka lub skrypt)

4.   Istnieje możliwość skorzystania tylko z 1 kursu w ramach Projektu

5.   Osoby zainteresowane udziałem proszone są o złożenie wniosku na wybrany kurs w systemie SMK

6.   Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zostaną wysłane drogą mailową na wskazany w SMK adres

7.   Szczegółowych informacji udziela Dział Kształcenia OIPiP w Katowicach (Biuro Projektu) telefony: 32 256 56 00 oraz 32 209 04 15 do 17 wew. 22, 24, 26