- Prowadzący szkolenie - prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

- Liczba uczestników kursu: max.10 osób

- Czas trwania kursu 4 godziny dydaktyczne, od 15:00 do 18:00

- Miejsce kursu: Sala Wykładowa Szkoły Rodzenia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Tychy ul. Edukacji 102.

Szkolenia nie odbędą się ze względu na małe zainteresowanie, przepraszamy.