Informujemy, że w systemie SMK zostały zamieszczone bezpłatne, planowane na jesień 2022 roku specjalizacje dla pielęgniarek i położnych w następujących dziedzinach:

 1. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 5. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

I - WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

 1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 2. Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej w okresie ostatnich 5–ciu lat,
 3. Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach,
 4. Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPiP w Katowicach w ostatnich 5–ciu latach licząc od daty zakończenia specjalizacji lub w przypadku udziału w specjalizacji u innego organizatora, której koszt został zrefundowany przez OIPiP w Katowicach - 5 lat od daty zakończenia refundowanej specjalizacji.
 5. Złożenie wniosku w systemie SMK.
 6. Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego.

II - PLANOWANY TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO I ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA:

 • jesień 2022 rok

III - PLANOWANE MIEJSCE REALIZACJI KSZTAŁCENIA:

 • Wykłady (stacjonarne) Ośrodek Kształcenia w Łaziskach Górnych ul. Wodna 15
 • Zajęcia stażowe – podmioty ochrony zdrowia na terenie woj. Śląskiego

W przypadku złożenia wniosków w systemie SMK przez minimum 25 osób na stronie internetowej Izby zamieścimy szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia kształcenia oraz wykaz literatury do egzaminu wstępnego.

WARUNEK ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA - Minimum 25 osób chętnych