Uprzejmie informujemy, że w systemie SMK zostały opublikowane następujące kursy zaplanowane w roku 2022:

1.   Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek – Zabrze – 10.09.2022 r.-28.02.2023 r.

2.   Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek – Bytom – 02.09.2022 r. – 18.10.2022 r.

3.   Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Łaziska Górne/Bytom- 08.09.2022 r.- 07.10.2022 r.

4.   Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – Łaziska Górne – 19.09.2022 r.- 30.09.2022 r.

5.   Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Łaziska Górne/Zabrze – 06.10.2022 r. – 10.11.2022 r.

6.   Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Łaziska Górne/Tychy – 03.10.2022 r. – 25.10.2022 r.

7.   Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Sosnowiec – 07.10.2022 r. – 30.10.2022 r.

8.   Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Łaziska Górne/Tychy – 02.11.2022 r. – 28.11.2022 r.

9.   Leczenie Ran dla pielęgniarek – Łaziska górne wykłady/staże na terenie woj. Śląskiego – 24.09.2022 r. - 

Osoby zainteresowane kursami zobowiązane są złożyć wniosek w systemie SMK.

WAŻNE:

- Uruchomienie kursów uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej oraz liczby złożonych wniosków

- Po zebraniu wymaganej liczby zgłoszeń i zakwalifikowaniu na wybrany kurs zostanie przesłana szczegółowa informacja dotycząca kursu na wskazany adres mailowy

- Do kurs kwalifikacyjnego wymagany jest 6–cio miesięczny staż pracy w zawodzie.

Wszystkie pozostałe planowane w roku 2022 kursy będą na bieżąco zamieszczane w systemie SMK !

Szkolenia:  Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i dzieci

W związku z zamieszczonym ogłoszeniem dotyczącym organizacji bezpłatnych szkoleń z zakresu Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych i dzieci, w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach oraz Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu prosimy aby osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy były obecne na szkoleniu. Każdorazowo zdarza się sytuacja, że kilka osób zapisanych nie zgłasza się, bez wcześniejszego poinformowania organizatora ! Skutkuje to zaburzeniem całej organizacji projektu szkoleniowego, a ponadto dodatkowymi kosztami. Ze względu na specyfikę zajęć, liczba miejsc jest ograniczona (10-14 osób). Zdarzały się sytuacje, że z zapisanych 14 osób zgłosiło się 6. Z uwagi na zawarte umowy, zabezpieczenie organizacji szkolenia oraz ubezpieczenie uczestników koszty takiego „niekompletnego” szkolenia znacznie rosną.

 Bardzo prosimy o rozsądek i poważne podejście do tematu, zwłaszcza, że szkolenia finansowane są ze składek wszystkich pielęgniarek i położnych.

 • WAŻNE - przy wypełnianiu formularza na szkolenie należy wpisać poprawny adres mailowy,  ponieważ w przypadku błędu nie zostanie przesłana zwrotna informacja na adres E-mail o rejestracji !, OIPiP w Katowicach nie wysyła dodatkowego zaproszenia na szkolenie !.

Informujemy, że w systemie SMK zostały zamieszczone bezpłatne, planowane na jesień 2022 roku specjalizacje dla pielęgniarek i położnych w następujących dziedzinach:

 1. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 5. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

I - WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

 1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 2. Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej w okresie ostatnich 5–ciu lat,
 3. Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach,
 4. Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPiP w Katowicach w ostatnich 5–ciu latach licząc od daty zakończenia specjalizacji lub w przypadku udziału w specjalizacji u innego organizatora, której koszt został zrefundowany przez OIPiP w Katowicach - 5 lat od daty zakończenia refundowanej specjalizacji.
 5. Złożenie wniosku w systemie SMK.
 6. Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego.

II - PLANOWANY TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO I ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA:

 • jesień 2022 rok

III - PLANOWANE MIEJSCE REALIZACJI KSZTAŁCENIA:

 • Wykłady (stacjonarne) Ośrodek Kształcenia w Łaziskach Górnych ul. Wodna 15
 • Zajęcia stażowe – podmioty ochrony zdrowia na terenie woj. Śląskiego

W przypadku złożenia wniosków w systemie SMK przez minimum 25 osób na stronie internetowej Izby zamieścimy szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia kształcenia oraz wykaz literatury do egzaminu wstępnego.

WARUNEK ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA - Minimum 25 osób chętnych

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwestii wymiany dyplomu uzyskania tytułu pielęgniarki/położnej specjalisty kierowanymi do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, informujemy, iż z dniem 5.04.br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.09.2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położonych, która m.in. wprowadza nowy wzór dyplomu uzyskania tytułu pielęgniarki/położnej specjalisty.

Dotychczasowe wzory dyplomu uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty i dyplomu uzyskania tytułu położnej specjalisty będą wykorzystywane nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r., co oznacza ze Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych może jeszcze – do wskazanej powyżej daty - wydawać w/w dyplomy na poprzednio obowiązujących wzorach. 

W/w przepisy nie przewidują konieczności wymiany dyplomów uzyskania tytułu pielęgniarki/położnej specjalisty wydane przed dniem 12 lipca 2022 r.

A ZATEM!!!
Dyplomy uzyskania tytułu pielęgniarki/położnej specjalisty wydane przed dniem 12 lipca 2022 r. (na poprzednio obowiązującym wzorze), BĘDĄ NADAL WAŻNE I NIE WYMAGAJĄ WYMIANY.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U.2022.648 z dnia 21.03.2022 r.)

Komunikat w sprawie nowych wzorów dyplomów na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych​​ https://ckppip.edu.pl/nowe-wzory-dyplom/

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny cykl szkoleń na temat:

1.    Dystocja barkowa w porodzie – jak przewidywać, jak rozpoznawać, jak postępować ?

2.    Pomoc w nagłym porodzie miednicowym

3.    Krwotok poporodowy – jak przewidywać, jak postępować ?

Miejsce szkolenia - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Sp z.o.o w Tychach przy ulicy Edukacji 102 ( Szkoła Rodzenia)

Prowadzący szkolenie – prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (15.00 – 18.00)

Liczba uczestników – max. 10 osób

 Szkolenia prowadzone będą w piątki:

 • I edycja: 22, 29  kwietnia i 6 maja  2022 roku
 • liczba edycji uzależniona jest od zainteresowania
 • Całość szkolenia obejmuje 3 tematy

Osoby zainteresowane udziałem zobowiązane są do wypełnienia i  przesłania karty zgłoszeniowej (załącznik) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 04.04.2022 roku.

Pierwsze 10 osób zostanie zakwalifikowane na I edycję (22, 29  kwietnia i 6 maja  2022 roku), kolejne osoby na pozostałe piątki.

Osoby zakwalifikowane otrzymają zwrotnie odpowiedź na podany adres mailowy.

Co robić, by inni liczyli się ze mną, moimi potrzebami i moim zdaniem

 • Sztuka stawiania granic - każdemu
 • Wychodzenie z konfliktu, budowanie porozumienia i zapobieganie konfliktom
 • Budowanie relacji opartych o wzajemny szacunek
 • Zawodowa satysfakcja, czyli jak zostawić daleko w tyle wypalenie zawodowe

Zapraszamy na:

Bezpłatne, indywidualne konsultacje i trening w zakresie budowania relacji zawodowych.

Dla każdej Pielęgniarki/Pielęgniarza, Położnych, którzy zgłoszą chęć udziału.

Konsultacje oraz indywidualny trening nie mają charakteru porady psychologicznej. Ich celem jest wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji interpersonalnych uczestników.

Konsultacje telefoniczne odbywać się będą w każdą środę i czwartek w godzinach 14.00 - 18.00 pod numerem telefonu 696 070 521 - osoba prowadząca - Pan Sławomir Ćwintal.

 

Uprzejmie informujemy, że w systemie SMK zostały opublikowane następujące kursy zaplanowane w roku 2022, na które są jeszcze wolne miejsca:

1.      Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – Katowice/Tychy – 20.03.2022 r.-29.05.2022 r.

2.      Endoskopia – Rybnik/Orzesze – 02.04.2022 r. – 04.06.2022 r.

Osoby zainteresowane kursami zobowiązane są złożyć wniosek w systemie SMK.

WAŻNE:

- Uruchomienie kursów uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej oraz liczby złożonych wniosków

- Po zebraniu wymaganej liczby zgłoszeń i zakwalifikowaniu na wybrany kurs zostanie przesłana szczegółowa informacja dotycząca kursu na wskazany adres mailowy

- Do kurs kwalifikacyjnego wymagany jest 6–cio miesięczny staż pracy w zawodzie.

Wszystkie pozostałe planowane w roku 2022 kursy będą na bieżąco zamieszczane w systemie SMK!

Informujemy, że dokumentem wymaganym do refundacji kosztów udziału w specjalizacji jest DYPLOM specjalisty, a nie ZAŚWIADCZENIE wydrukowane z systemu SMK poświadczające uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu.

W związku z ustalaniem planów specjalizacji na 2022 rok organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach prosimy osoby zainteresowane udziałem o wypełnienie Karty wyboru specjalizacji i przesłanie jej na adres izby najpóźniej do dnia 29 października 2021 roku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informujemy, że złożone Karty wyboru specjalizacji będą podstawą do planowania poszczególnych dziedzin specjalizacji.

Prosimy o przemyślany wybór, ponieważ złożenie Karty będzie dla nas informacją, że w przypadku otwarcia wybranej dziedziny specjalizacji przystąpi Pani/Pan do niej.

WAŻNE

Karta nie będzie podstawą kwalifikacji na specjalizacje. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego będzie min. złożenie wniosku zgłoszeniowego  w systemie SMK (prosimy śledzić szkolenia w systemie).

Szczegółowe informacje w sprawie specjalizacji zamieszczać będziemy na bieżąco na stronie internetowej Izby.

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły w okresie od lutego 2020 roku w systemie SMK wnioski zgłoszeniowe na kursy organizowane przez OIPiP w Katowicach, a z uwagi na stan pandemii nie zostały one uruchomione, w przypadku dalszej chęci udziału,

zobowiązane są składać nowe wnioski w systemie SMK.

Z uwagi, na dalsze utrudnienia organizacyjne, wynikające z ograniczeń w zakresie realizacji zajęć stażowych w podmiotach leczniczych, kolejne edycje kursów planowane są od września 2021 roku. Terminy będą zamieszczane na bieżąco w systemie SMK.