Informujemy, że z dniem 01.01.2022 roku ulega zmianie regulamin udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Najważniejsze zmiany:

1.      Powrócił zapis dotyczący refundacji kursów specjalistycznych pod warunkiem, że OIPiP w Katowicach nie organizowała kursu z tego samego zakresu, do momentu rozpoczęcia refundowanego kursu,

2.      Wprowadzono możliwość refundacji trzech form kształcenia na studiach podyplomowych: MBA w ochronie zdrowia, prawo medyczne, zarządzanie w ochronie zdrowia (refundacja przysługuje tylko jeden raz za jedną z tych form kształcenia)  w wysokości 1000 zł,

3.      Obniżono wymaganą liczbę punków uprawniającą do uzyskania jednorazowej nagrody za egzamin państwowy specjalizacji (ilość punktów mieszcząca się w przedziale od maksymalnej ilości punktów do dwóch punktów mniej - obecnie jest to 138 punktów),

4.      Do wszystkich wniosków o refundację wymagany dodatkowy dokument potwierdzający brak refundacji ze strony zakładu pracy,

5.      W przypadku specjalizacji możliwość refundacji przysługuje raz na pięć lat licząc od daty zakończenia poprzedniej specjalizacji (ze środków izbowych lub za którą przyznano refundację),

6.      Zniesiono możliwość ubiegania się o refundację za kursy dokształcające,

7.      W przypadku refundacji specjalizacji wprowadzono wymóg udokumentowania rzeczywistych dat realizacji kształcenia w formie wydruku z SMK (EKK – Elektroniczna Karta Kształcenia)  lub zaświadczenia od organizatora kształcenia,

8.      Ze specjalizacji organizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, można skorzystać raz na 5 lat kalendarzowych,  licząc od daty zakończenia specjalizacji, tj. uzyskania tytułu specjalisty. W przypadku specjalizacji Członek Okręgowej Izby uzyskuje raz na 5 lat kalendarzowych, prawo albo do udziału w specjalizacji  finansowanej ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, albo do uzyskania refundacji kosztów specjalizacji organizowanej przez innego organizatora. Przy czym – w przypadku ubiegania się o refundację kosztów specjalizacji organizowanej przez innego organizatora – musi upłynąć 5 pełnych lat od uzyskania tytułu specjalisty do rozpoczęcia kolejnej specjalizacji (której refundacja będzie dotyczyć).

Regulamin w pełniej wersji dostępny jest na stronie internetowej izby.

WAŻNE

Ulegają zmianie druki - wnioski o refundację (zamieszczone na stronie internetowej) .

Bardzo prosimy o pobieranie druków bezpośrednio ze strony internetowej Izby.

Uprzejmie informujemy, że w systemie SMK zostały opublikowane następujące kursy zaplanowane w roku 2022:

1.      Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – Katowice/Tychy – 05.03.2022 r.-30.06.2022 r.

2.      Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – Katowice/Tarnowski Góry – 23.01.2022 r.-06.02.2022 r.

3.      Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – Łaziska Górne– 29.01.2022 r.-12.02.2022 r.

Osoby zainteresowane kursami zobowiązane są złożyć wniosek w systemie SMK.

WAŻNE:

 - Uruchomienie kursów uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej oraz liczby złożonych wniosków

 - Po zebraniu wymaganej liczby zgłoszeń i zakwalifikowaniu na wybrany kurs zostanie przesłana szczegółowa informacja dotycząca kursu na wskazany adres mailowy

- Do kurs kwalifikacyjnego wymagany jest 6–cio miesięczny staż pracy w zawodzie.

Wszystkie pozostałe planowane w roku 2022 kursy będą na bieżąco zamieszczane w systemie SMK !

Informujemy, że dokumentem wymaganym do refundacji kosztów udziału w specjalizacji jest DYPLOM specjalisty, a nie ZAŚWIADCZENIE wydrukowane z systemu SMK poświadczające uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu.

W związku z ustalaniem planów specjalizacji na 2022 rok organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach prosimy osoby zainteresowane udziałem o wypełnienie Karty wyboru specjalizacji i przesłanie jej na adres izby najpóźniej do dnia 29 października 2021 roku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informujemy, że złożone Karty wyboru specjalizacji będą podstawą do planowania poszczególnych dziedzin specjalizacji.

Prosimy o przemyślany wybór, ponieważ złożenie Karty będzie dla nas informacją, że w przypadku otwarcia wybranej dziedziny specjalizacji przystąpi Pani/Pan do niej.

WAŻNE

Karta nie będzie podstawą kwalifikacji na specjalizacje. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego będzie min. złożenie wniosku zgłoszeniowego  w systemie SMK (prosimy śledzić szkolenia w systemie).

Szczegółowe informacje w sprawie specjalizacji zamieszczać będziemy na bieżąco na stronie internetowej Izby.

Załączniki:
Pobierz plik (KARTA WYBORU SPECJALIZACJI.doc)KARTA WYBORU SPECJALIZACJI.doc[ ]49 kB

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły w okresie od lutego 2020 roku w systemie SMK wnioski zgłoszeniowe na kursy organizowane przez OIPiP w Katowicach, a z uwagi na stan pandemii nie zostały one uruchomione, w przypadku dalszej chęci udziału,

zobowiązane są składać nowe wnioski w systemie SMK.

Z uwagi, na dalsze utrudnienia organizacyjne, wynikające z ograniczeń w zakresie realizacji zajęć stażowych w podmiotach leczniczych, kolejne edycje kursów planowane są od września 2021 roku. Terminy będą zamieszczane na bieżąco w systemie SMK.

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski dotyczące refundacji kosztów kształcenia będą przyjmowane do odwołania tylko w formie elektronicznej (scany dokumentów) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie uspakajamy wszystkie osoby, które z uwagi na aktualną sytuację związaną z ograniczeniem działalności Izby nie będą w stanie dotrzymać regulaminowych terminów składania wniosków o refundacje, że terminowość ta nie będzie obowiązywać do odwołania, a każdy KOMPLETNY wniosek będzie rozpatrywany z korzyścią dla wnioskodawcy.

Wszystkie dotychczas złożone wnioski będą rozpatrzone przez Komisji Kształcenia i Standardów w najbliższym, możliwym terminie spotkania, po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zrozumienie.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.05.2019 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach podjęła decyzję o zmianie Regulaminu udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Nowy regulamin znajduje się tutaj...

29 stycznia 2019 roku

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącym realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning-u, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że  kształcenie podyplomowe  w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Treści ww. programów, w Części: Sposób realizacji, nie przewidują metody e-learning-u.    

Beata Guzak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
Jacek Chojnacki
Radca Prawny

PILNE !!!! - Specjalizacje organizowane przez firmę Interrete z siedzibą we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą, niepokojącą sytuacją dotyczącą szkoleń specjalizacyjnych organizowanych przez firmę Interrete z siedzibą we Wrocławiu, zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne, członków OIPiP w Katowicach, będących uczestnikami specjalizacji organizowanych przez w/w firmę, którzy z uwagi na trudności organizacyjne nie mogą kontynuować bądź zakończyć kształcenia, na spotkanie w dniu 4 lutego 2019 roku o godzinie 13.00 do siedziby OIPiP w Katowicach ul. Francuska 16 – III piętro sala konferencyjna.
 Prosimy o zabranie KART SPECJALIZACJI celem ustalenia zrealizowanych i brakujących zaliczeń.

                Spotkanie ma na celu rozeznanie obszaru problemu i przekazanie szczegółowych informacji Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, celem podjęcia dalszej procedury.