Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z dniem 1 maja 2017 roku zmianie ulega min. system  składania wniosków zgłoszeniowych na wszystkie rodzaje kursów i specjalizacji, a tym samym wnioski złożone do dnia    1 maja 2017 roku  TRACĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ !!!!

Od dnia 1 maja 2017 roku składanie wniosków możliwe będzie tylko i wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia ( SMK)

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

  • dostęp do Internetu,
  • adres e-mail,
  • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
  • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
  1. Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie - szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

  1. Potwierdzenie tożsamości.

Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:

  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
  • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
  • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy.
  1. Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi systemu SMK należy kierować do CSiOZ, telefony oraz adresy E-mail podane są tutaj