W odpowiedzi na Państwa liczne prośby zamieszczamy opinię Konsultanta Krajowego ds. pielęgniarstwa Pani dr hab. Maria Kóźki na temat możliwości pobierania przez pielęgniarki materiału do badań laboratoryjnych.

Dziękujemy Pani Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za udostępnienie niniejszego pisma.