Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego mgr Beaty Ostrzyckiej z dnia 10.06.2019 w sprawie podawania przez pielęgniarki POZ produktów leczniczych o nazwie Olfen 75 mg - roztwór do wstrzykiwań oraz Dicloratio 75 mg - roztwór do wstrzykiwań w warunkach domowych, gabinecie pielęgniarki POZ oraz gabinecie zabiegowym lekarza POZ.