Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. med. Teresy Jackowskiej z dnia 03.11.2021 dotyczące podawania iniekcji dożylnych/domięśniowych u dzieci 0-18 lat w domu pacjenta / w opiece ambulatoryjnej (w gabinecie zabiegowym) / w domu dziecka w załączniku.

Opinia zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania z dnia 16 września 2019 roku, w związku z wejściem w życie Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 roku w załączniku.