Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego prof. dr hab. med. Marii Szewczyk w sprawie wykonywania przez pielęgniarkę operacyjną asysty podczas zabiegów laparoskopowych w załączniku