Opinia Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie uprawnień absolwentów studiów II stopnia (magister pielęgniarstwa/położnictwa) do realizacji świadczeń związanych z ordynowaniem leków i wypisywaniem recept o których mowa w art. 15a ust 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 z późn. zm.) bez konieczności ukończenia kursu specjalistycznego w tym zakresie.